Kvednatunet, byggetrinn 1

Kvednatunet, byggetrinn 1

Prosjekt:
Kvednatunet, byggetrinn 1
Tjeneste:
Tømmerarbeid
Byggherre:
Kvednatunet AS
Byggeår:
2020
Størrelse:
ca 2600 m2

Andre referansar