Tømmerentreprenør

Framtida skapar me i saman.

Per Steinar Leirvik / Dagleg leiar
Me starta i2023og er tufta på tømmerkompetanse
Me er21kompetente medarbeidarar
Vår omsetnad var40millionar i 2022