Våre ansatte

Per Steinar Leirvik

Dagleg leiar

T: +47 970 59 027
per.steinar@engelsen-leirvik.no

Eva Johnsen Tyse

HR- og Kvalitetsleiar

T: +47 970 59 041
eva.tyse@engelsenentreprenor.no

Oskar Ruud Rag

Prosjektleiar

T: +47 970 59 021
oskar.ruud.rag@engelsen-leirvik.no

Atle Mjånes

Prosjektleiar

T: +47 970 59 025
atle.mjaanes@engelsen-leirvik.no

Øyvind Tyse

Byggjeleiar

T: +47 970 59 050
oyvind.tyse@engelsen-leirvik.no

Runar Eskeland

Byggjeleiar

T: +47 970 59 549
runar.eskeland@engelsen-leirvik.no

Geir Åge Strand

Byggjeleiar

T: +47 970 59 568
geir.aage.strand@engelsen-leirvik.no